top of page
me.jpg
LOGOB2.png

רותם שמח

מאמן אישי, יועץ מיני ומנחה קבוצות

הייעוד שלי הוא לסייע לאנשים לממש את עצמם, המשימה שלי היא ללוות אותם מדאגה להשפעה כדי שיהיו פנויים ונכונים לכך.

מאמן אישי משנת 2010, המעניק לאנשים חווית אימון אישית ויחודית בתהליך עיצוב מציאות חייהם, כפי שהם משתוקקים לחיות אותם.

מנחה קבוצות, מאמן לזוגיות ויועץ מיני. מפתח תורת הליווי למציאת זוגיות ומערך סדנאות ההכשרה למלווים של ארגון חיבורים (מלכ״ר).

המפתח של מתודת סשן אקספרס לליווי א.נשים מדאגה להשפעה ב- 60 דקות, והיזם של פלטפורמת סשן אקספרס המיישמת אותה.

bottom of page